Disclaimer

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten en potentiële klanten.

J.J.van der Hoeven en Zn B.V. besteedt de uiterste zorg aan de juistheid van de gegevens op de website. Desondanks kunnen onjuistheden voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens verstrekt door J.J.van der Hoeven en Zn B.V.

Auteursrecht voorbehouden

Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van J.J.van der Hoeven en Zn B.V. openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio en/of televisie uitzending.

Het is niet toegestaan deze site te kopiëren. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot,of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Privacy Statement

Middels deze website verzamelen en verwerken wij diverse persoonsgegevens van u en andere bezoekers. In deze privacy statement lichten wij toe welke gegevens wij verzamelen, wat wij daarmee doen en welke rechten u heeft. Deze statement kan van tijd tot tijd wijzigen; wij raden u dan ook aan om deze regelmatig te controleren.

Algemene bezoekgegevens

Wij houden algemene bezoekgegevens bij over het gebruik van onze website. In dit kader registreren wij het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren voordat wij deze gebruiken. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

WordPress

Wij hebben onze website in WordPress opgebouwd.

Google Analytics

Wij hebben onze website gekoppeld aan Google Analytics. Via deze website krijgt J.J.van der Hoeven inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en diverse onderwerpen. Op deze manier kan J.J.van der Hoeven de informatie op de website beter afstemmen op de behoeften van onze websitebezoekers. J.J. van der Hoeven kan niet zien wie (welke computer) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Toegang tot logbestanden met bezoekgegevens en andere bestanden met persoonsgegevens is beperkt middels wachtwoorden en encryptie.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens

U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens van u wij verwerken. Op verzoek corrigeren wij uw persoonsgegevens, en als u wilt dat wij gegevens van u verwijderen dan zullen wij dat doen tenzij we verplicht zijn deze gegevens te bewaren.

Met vriendelijke groet,

J.J. van der Hoeven & Zn. B.V.